| | | |
Frivillige på Arresødal Hospice

De frivillige indgår ikke på nogen måde i behandling eller pleje.
De modtager regelmessig vejledning og har tavshedpligt som
det øvrige personale.

De frivillige bidrager bl.a. ved at skabe et hjemligt og rart miljø med tid og nærvær.

Patient, pårørende og sygeplejersker, kan henvende sig til direkte til den enkelte frivillige med ønsker og spørgesmål. Behovet for kontakt med den frivillige variere fra dag til dag og man kan til enhver tid sige til eller fra.

Foruden de praktiske tilbud arrangere de levende musik, oplæsning, sang og foredrag.

Det er med håbet om at medvirke til en lidt lysere og lidt lettere liv på Hospice, at de frivillige arbejder.

Har du lyst til at deltage i dette givende arbejde på dette smukke sted så ring til: 
Frivilligkoordinator Lone Clemen tlf.: 2053 4945