| | | |

Årskontingent:

Enkeltmedlemmer  kr. 200,-

Parmedlemskab      kr. 300,-

Foreninger m.fl.     kr. 500,


Foreningens Bankkonto: Danske Bank

Reg.nr. 3572 10084431 eller på

Mobilpay 4020 6820


Kontingent