| | | |

DET STØTTER FORENINGEN

Ophold på Arresødal Hospice er normalt gratis for danske statsborgere med bopæl i Danmark.

Nærmere oplysninger fås hos patientens behandlende læge eller på hospitalet eller Arresødal Hospice.

Foreningen yder støtte til:

·   patienter med tilknytning til Arresødal Hospice og/eller deres nærmeste

·   frivilliges arbejde ved hospice og i tryghedstjeneste hos
hjemmeværende patienter tilknyttet det udgående hospiceteam

·    Arresødal Hospice med tiltag/anlæg, der har direkte forbindelse til patienter og/eller deres nærmeste, og som ikke er omfattet af hospicets sædvanlige opgaver.

Foreningen yder ikke drifts- eller anlægsstøtte til Arresødal Hospice.


Sådan søger du støtte fra foreningen

·  Hvis du er patient eller pårørende kan du selv søge. 
   Send en mail til foreningen på post@hospicestoette.dk

·  Hvis du foretrækker det, kan du bede en sygeplejerske eller en frivillig hjælpe dig med at søge.

·  Hvis du er ansat på Arresødal Hospice, søger du gennem din daglige leder.

·  Hvis du er frivillig, søger du gennem frivilligkoordinatoren ved Arresødal Hospice.